×
خرید
۶,۵۰۰ تومان

Arc GIS پيشرفته در قالب پاورپوینت

خرید
۵,۹۰۰ تومان

PPT خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه

خرید
۵,۹۰۰ تومان

PPT کتاب اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر سیف

خرید
۷,۵۰۰ تومان

آبکشی در معدن در 25 اسلاید

خرید
۶,۰۰۰ تومان

آزمون وکسلر کودکان در قالب پاورپوینت

خرید
۵,۵۰۰ تومان

آسیب شناسی مديريت منابع انسانی ppt

خرید
۶,۰۰۰ تومان

آسیب های اجتماعی کودکان در قالب پاورپوینت

خرید
۷,۰۰۰ تومان

آشنائی با انواع پیچ و پلاک ارتوپدی در 55 اسلاید قابل ویرایش

خرید
۵,۵۰۰ تومان

آشنایی با بتن در 90 اسلاید

خرید
۱۱,۰۰۰ تومان

آشنایی با دستگاه تستهای رایج پلیمری با فرمت ppt در 28 اسلاید قابل ویرایش

خرید
۵,۹۰۰ تومان

آشنایی با شبکه های اجتماعی در قالب پاورپوینت

خرید
۶,۹۰۰ تومان

آشنایی با شیوه های سرمایه گذاری در بورس در قالب پاورپوینت

پشتیبانی سن فایل
0