خرید
۶,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان

تست های تالیفی و نمونه سوالات روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت