خرید
۷,۰۰۰ تومان

خلاصه کتاب بازاریابی و مدیریت بازار دکتر احمد روستا در قالب pdf