خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

جزوه هوش مصنوعی دکتر شمس فرد دانشگاه شهید بهشتی