خرید
۷,۸۰۰ تومان

جزوه و سوالات درس روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت