خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۷,۸۰۰ تومان

جزوه و سوالات مدیریت منابع انسانی دکتر آرین قلی پور