قیمت اصلی ۹,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۹۰۰ تومان است.