خرید
۵,۹۰۰ تومان

خلاصه کتاب نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تامین دکتر غضنفری