خرید
۶,۹۰۰ تومان

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی میرزا حسن حسینی و فاطمه عیدی