خرید
۶,۰۰۰ تومان

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر قلی پور