خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی ساسان مهرانی، غلامرضا کرمی و علیرضا رام روز