خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت