خرید
۸,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان

درس مدیریت تحول با رویکرد اسلامی میرزا حسن حسینی همراه با نمونه سوال