قیمت اصلی ۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۸۰۰ تومان است.