قیمت اصلی ۸,۷۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۷۰۰ تومان است.