قیمت اصلی ۷,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۵۰۰ تومان است.