قیمت اصلی ۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۶۰۰ تومان است.