خرید
۸,۰۰۰ تومان ۶,۵۰۰ تومان

جزوه کتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژی دکتر لطف الله فروزنده