خرید
۸,۹۰۰ تومان

دانلود خلاصه کتاب مدیریت مالی نوین جلد دوم استفان راس،رندلف وسترفیلد