خرید
۵,۸۰۰ تومان

خلاصه کتاب مدیر اثر بخش پیتر دراکر