خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۵۰۰ تومان

مروری جامع بر حسابرسی بر اساس استانداردهای حسابرسی ایران در 144 اسلاید