قیمت اصلی ۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۵۰۰ تومان است.