خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

دانلود نسخه فارسی کتاب داده کاوی با R