خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

کامل ترین خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید