خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

خلاصه کتاب بازاریابی و مدیریت بازار دکتر میرزا حسن حسینی ppt