خرید
۹,۰۰۰ تومان ۷,۹۰۰ تومان

جزوه کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تالیف میرسپاسی