خرید
۵,۹۰۰ تومان

پروژه جامع فرآیندهای ریخته گری تحت فشار و آنالیز تنش و خستگی در اثر فشار