خرید
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۷,۸۰۰ تومان

درس مقدمه ای بر مهندسی هوافضا (pdf + ppt)