خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

خلاصه کتاب مبانی مدیریت اسلامی رضا نجاری