قیمت اصلی ۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۸۰۰ تومان است.