خرید
۸,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

دانلود مثال های حل شده با روش های تاپسیس TOPSIS و ویکور VIKOR و AHP و ELECTRE به همراه فایل اکسل