قیمت اصلی ۱۵,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۹۰۰ تومان است.