خرید
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰ تومان

دانلود فایل رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه- IPOs-در بورس