خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

مقاله جامع و کامل ساماندهی و بهسازی محلّات سنتی با استفاده از رویکرد شهرسازی جدید (نمونه ی موردی محلّه ی سرخاب تبریز)