خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک