خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۷,۹۰۰ تومان

جزوه ترمودینامیک ۲ پروفسور محمد سعید سعیدی دانشگاه صنعتی شریف