خرید
۹,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان

جزوه روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی