قیمت اصلی ۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۵۰۰ تومان است.