قیمت اصلی ۱۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۹۰۰ تومان است.