قیمت اصلی ۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۵۰۰ تومان است.