خرید
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۸۰۰ تومان

پایان نامه مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران