قیمت اصلی ۹,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۹۰۰ تومان است.