قیمت اصلی ۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۹۰۰ تومان است.