قیمت اصلی ۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۹۰۰ تومان است.