قیمت اصلی ۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۰۰۰ تومان است.