قیمت اصلی ۸,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۵۰۰ تومان است.