قیمت اصلی ۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۹۰۰ تومان است.