قیمت اصلی ۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۹۰۰ تومان است.