قیمت اصلی ۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۵۰۰ تومان است.