قیمت اصلی ۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۹۰۰ تومان است.